TRIBUNAIS PROBAS LIBRES

As persoas matriculadas realizarán as probas no centro no que formalizaron a matrícula.

TRIBUNAL Nº 1  (REALIZAN OS EXAMES No IES Sánchez Cantón)
Persoas matriculadas no IES Sánchez Cantón:
Da letra M ata a letra R
De Magariños Oubiña, Enrique  ata Rufete Nogueira, Pedro (ámbolos dous inclusives)
Presentación: día 27 de abril ás 08:30 horas

TRIBUNAL Nº 2 (REALIZAN OS EXAMES NA EPA Río Lérez)
Persoas matriculadas na EPA Río Lérez:Da letra A  ata a letra F
De Abad Gándara, Juan Carlos ata Franco Torrado, Eric (ámbolos dous inclusives)
Presentación: día 27 de abril ás 08:30 horas
TRIBUNAL Nº 3 (REALIZAN OS EXAMES NA EPA Río Lérez OU NO IES Sánchez Cantón)
·         Persoas matriculadas na EPA Río Lérez (REALIZAN OS EXAMES NA EPA Río Lérez)
          Da letra G ata a letra L
               De Gaiteiro Álvarez, Tamara ata Losada Vidal, Tamara(ámbolos dous inclusives) 
            Presentación: día 27 de abril ás 08:30 horas

 

·         Persoas matriculadas no IES Sánchez Cantón (REALIZAN OS EXAMES No IES Sánchez  Cantón)
Da letra S  ata a letra Z
De Saldaña Ojea, Daniel  ata Zarta Muñoz, Cristhian Andrés(ámbolos dous inclusives)Presentación: día 27 de abril ás 08:30 horas