Revisión de exames e reclamacións

Logo dos exames do 2º bimestre e da publicación das notas  o próximo xoves 9 de febreiro os alumnos que o desexen poden ver o seu exame.

Horario de revisión de exames:

Quenda da mañá:  Dende as 11:30 até as 13:00 horas

Quenda da tarde: Dende as 19:00 até as 20:30 horas

Para solicitar unha revisión: No 3º andar está a sala de profesores e xa vos indicamos o que tedes que facer.

Reclamacións:

O alumno que queira reclamar a nota de calquera dos ámbitos terá os días 9 e 10 de febreiro no horario de secretaría.

Tedes que solicitar un impreso na conserxería, cubrilo e presentalo na secretaría do centro.

 

Xefatura de estudos                                                               01/II/2017