Renuncia Convocatoria Extraordinaria

ESA SEMIPRESENCIAL: Renuncia convocatoria extraordinaria (17 de marzo)
ALUMNOS DE SEMIPRESENCIAL MATRICULADOS NO 1º CUADRIMESTRE E QUE SUSPENDERON ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA (XANEIRO):
UN ALUMNO MATRICULADO EN ESA SEMIPRESENCIAL NO 1º CUADRIMESTRE QUE NON SUPEROU ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XANEIRO, PODERÁ MATRICULARSE DE ESE ÁMBITO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE SE RENUNCIA Á CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARÁ O MARTES 17 DE MARZO.
SÓ ASÍ PODERÁ PRESENTARSE ÁS CONVOCATORIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE (EN XUÑO E EN SETEMBRO).

Nota 1: os alumnos que desexen renunciar á convocatoria extraordinaria deberán pasar pola secretaría co resgardo de matrícula desde o 6 de febreiro ata o 13 de febreiro de 2015, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).

Nota 2: os alumnos que xa teñan firmado o impreso de renuncia e desexen invalidalo para así poder facer o examen extraordinario deberán pasar pola secretaría para facer a xestión desde o 6 de febreiro ata o 13 de febreiro de 2015, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).

                                                                                              Secretaría