RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR: CALENDARIO ELECTORAL

A Xunta Electoral reunida no día de hoxe, 7 de novembro, aprobou o seguinte calendario de actuacións para a renovación dos integrantes do Consello Escolar: