RECUPERACIÓN 1ª AVALIACIÓN XEOGRAFÍA E XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA

ALUMNOS DE XEOGRAFÍA E XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA SUSPENSOS NA PRIMEIRA AVALIACIÓN (2º de bacharelato): 


OS EXAMES DE RECUPERACIÓN SERÁN O XOVES DÍA 16 DE XANEIRO AS 17 HORAS E 18,15 HORAS RESPECTIVAMENTE. 

SE ANUNCIARÁ TAMÉN MEDIANTE CARTEIS NOS TABOLEIROS DA ENTRADA E DAS AULAS