Recordatorio sobre as cualificacións do ámbito C-T no 1º Bimestre

Os profesores do Ámbito Científico Tecnolóxico queremos recordarvos  que os alumnos e alumnas que obteñan unha cualificación no exame do 1º Bimestre do ámbito Científico Tecnolóxico de 4 ou superior,  só terán que examinarse das unidades didácticas correspondentes ao 2º bimestre cando sexa o exame final de xuño.

Polo contrario,  aqueles alumn@s que no exame de C-T  do 1º Bimestre obteñan unha cualificación menor de 4, terán que examinarse no exame final de xuño de todas as unidades didácticas (as do 1º bimestre e as do 2º bimestre).

Recordade tamén que as notas serán publicadas o próximo martes 17 as 20:00 h.