Publicación de notas, revisión de exames e reclamacións

PUBLICACIÓN NOTAS ORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE 

As notas estarán publicadas na nosa páxina o martes 04 ás 20:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES ESA 1º CUADRIMESTRE

Mércores, 05 de  Febreiro

ESA MAÑÁ (Presencial e distancia):

Dende as 11:30 até as 13:00 horas

ESA TARDE (Presencial e distancia):

Dende as 19:00 até as 20:30 horas

 

Nota: Os titores DE PRESENCIAL entregarán os boletíns na aula do grupo no seguinte horario:

Mércores, 05 de  Febreiro

ESA MAÑÁ: 11:00 horas

ESA TARDE: 18:30 horas

 

Os boletíns dos alumnos que non o recollan quedarán na conserxería.

As reclamacións por escrito teredes que facelas na secretaría do centro os días 5 e 6 de febreiro.

 

Xefatura de estudos                                                                 30/I/2020