Importante: Publicación de notas, revisión de exames e reclamacións

Publicación de notas: xoves 3 ás 19:30

REVISIÓN DE EXAMES: venres 4 de 10:00 a 12:00

RECLAMACIÓNS:

Venres 4 e luns 7 de setembro no horario da mesma (de 10:00 a 13:00 horas)

 

Xefatura de estudos                                                                  31/VIII/2020