PUBLICACIÓN DAS NOTAS DA 2ª AVALIACIÓN DE BACHARELATO

As notas serán publicadas  na web do cento ás 19:30 horas do próximo martes 15.

 

O Xefe de Estudos

Pontevedra,  10-III-22