PUBLICACIÓN DAS NOTAS 2ª AVALIACIÓN DE BACHARELATO

Como podedes ver no calendario escolar as avaliacións van ser o próximo martes 17.

Publicación de notas na web ás 19:00 horas.

 

O Xefe de Estudos                                                             Pontevedra,  09-III-20