PROCLAMACIÓN CANDIDATOS ELEXIDOS CONSELLO ESCOLAR

Unha vez finalizado o escrutinio dos votos, os representantes dos profesores e alumnos elexidos para formar parte do Consello Escolar son:  

                            ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2012-2013
                        -PROCLAMACIÓN DOS CANDIDATOS ELEXIDOS- 

   SECTOR PROFESORADO                     SECTOR ALUMNADO

    Antón Corderí Rodríguez                           Marta Mª Rego Taboada

    Paloma Martín Gilarranz                            Josimeire Lima Ojeda

  Mª Dolores Fernández Santos

                                                                                 A Xunta Electoral