PROBAS LIBRES SECUNDARIA 2013: Datas, lugares e documentación.

 

  • Data do exame: venres 31 de maio.
  • Datas para formalizar a matrícula:  Do 2 ao 15 de abril, ambos os dous incluídos.
O alumnado que vai realizar os exames en Pontevedra deberá matricularse atendendo á primeira letra do seu primeiro apelido:
– Da letra A á letra L: na EPA Río Lérez
– Da letra M á letra Z: no IES Sánchez Cantón
  • Documentación a presentar:
Impreso solicitude matrícula, Anexo I (podédelo atopar na nosa páxina web: sección secretaría – Documentos alumnado)
DNI, Pasaporte ou documentación equivalente
Baixa no centro no que estivese inscrito, de se-lo caso.
Copia cotexadas, se procede, dos certificados dos ámbitos superados noutras convocatorias ou certificación académica das materias superadas.