PROBAS LIBRES ESO (maio 2013): cualificacións provisionais TRIBUNAL nº1 – EPA Río Lérez

                               Para velos máis grandes facede  clic sobre eles:


Período de reclamacións ás cualificacións provisionais do tribunal nº1: do 10 ao 14 de xuño na secretaría do EPA Río Lérez ( de 9:00h. a 14:00h.):