PRESENTACIÓN e INICIO CURSO 2016-2017: ESA, NIVEL I, NIVEL II e MATERIAS NON REGRADAS

O próximo xoves, 22 de setembro, realizaremos a presentación do curso 2016/17  no seguinte horario:

11:00 HORAS–> ESA PRESENCIAL MAÑÁ(1º e 3º)

17:30 HORAS–> ESA PRESENCIAL TARDE (1º e 3º)

As clases de NIVEL I, NIVEL II e MATERIAS NON REGRADAS comezarán o mesmo xoves 22, nos seus horarios respectivos.

As clases de ESA SEMIPRESENCIAL impartiranse a partir do luns 26 nos seus horarios respectivos.

(Os horarios de cada grupo están expostos nos taboleiros da zona de conserxería e na web do centro).

                                                                                                           a secretaría.