PRESENTACIÓN e INICIO CURSO 2014-2015: ESA, NIVEL I, NIVEL II e MATERIAS NON REGRADASO próximo luns, 22 de setembro, realizaremos a presentación do curso 2014/15 no seguinte horario:

11:00 HORAS–> ESA PRESENCIAL MAÑÁ(1º e 3º)

18:00 HORAS–> ESA PRESENCIAL TARDE (1º e 3º)

18:15 HORAS–> NIVEL I e NIVEL II

As clases de ESA SEMIPRESENCIALe MATERIAS NON REGRADAS comezarán a partir do martes 23, nos  seus horarios respectivos (Os horarios de cada grupo estarán expostos nos taboleiros da zona de conserxería dende o mesmo luns).

                                                                    a secretaría.