PRESENTACIÓN CURSO 2012-2013: ESA, NIVEL I, NIVEL II e INMIGRANTES.

O próximo venres, 21 de setembro, realizaremos a presentación do curso 2012/13 no seguinte horario:

11:00 HORAS–> ESA PRESENCIAL MAÑÁ (1º e 3º)

12:30 HORAS–> ESA SEMIPRESENCIAL MAÑÁ

17:30 HORAS–> ESA PRESENCIAL TARDE (1º e 3º)

18:15 HORAS–> NIVEL I e NIVEL II

18:30 HORAS–> ESA SEMIPRESENCIAL TARDE

18:30 HORAS–> L.C.e G.INMIGRANTES

As clases comenzarán o luns 24, no horario normal.

Os horarios de cada grupo estarán expostos nos taboleiros da zona de conserxería o mesmo venres.