NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS ORDINAIRA ESA E 1º DE BACHARELATO

Publicación de notas: venres 22 ás 20:30

REVISIÓN DE EXAMES: Luns 25

Quenda de mañá: 10:00 – 11:30

Quenda de tarde: 18:00 – 19:30

Os titores dos grupos da ESA presencial entregarán os boletíns na aula do grupo o luns 25 nos primeiros 15 minutos do período establecido para a revisión dos exames.

RECLAMACIÓNS: Luns 25 e martes 26.

 

Xefatura de estudos                                                    13/VI/18