NOTAS FINAIS 2º BACHARELATO. REVISIÓNS E RECLAMACIÓNS

1.  PUBLICACIÓN DE NOTAS NA WEB

·        QUENDA DA MAÑÁ: As notas serán publicadas na nosa web ás 11:00 h do luns 25.

·        QUENDA DA TARDE: As notas serán publicadas na nosa web ás 17:30 h do luns 25.

2.  REVISIÓN DOS EXAMES:

·        QUENDA DA MAÑÁ: Os alumnos poderán ver os exames dende as 11:30 h até as 13:30 h do luns 25.
 ·        QUENDA DA TARDE: Os alumnos poderán ver os exames dende as 18:00 h até as 20:00 h do luns 25.

 

 3.  RECLAMACIÓNS:

 Os alumnos poderán presentar na secretaría do centro reclamación a calquera das notas obtidas cumprimentando o impreso que estará dispoñible na conserxería.

O período de reclamacións será do martes 26 até o mércores 27 de maio.

Xefatura de Estudos                                   18/V/15