NOTAS EXTRAORDINARIA ESA, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

As notas estarán dispoñibles na nosa web o xoves 19 dende as 18:30 horas.

O alumnado que desexe ver o seu exame terá que anotarse na conserxería do centro entre o 23 e o 24.

O mércores 25  serán as revisións dos exames solicitadas para o que o xefe de estudos notificará a cada alumno lugar e hora.

As reclamacións poderán presentarse na secretaría do centro os días 26 e 27 no horario da mesma.

Xefatura de estudos                                                                             Pontevedra, 19-II-2015