NOTAS Bacharelato 2ª AVALIACIÓN

Podedes consultalas desde o enlace situado na páxina de inicio da WEB do Centro. Lembrade que tedes que introducir como código identificador o voso DNI (con letra, sen guión), seguido do mes e ano de nacemento (ámbolos dous en formato de dous díxitos, por exemplo: febreiro de 1987 será 0287). No caso de alumnos estranxeiros é necesario o número do pasaporte, tarxeta de extranxería ou número de matrícula, seguido tamén da data de nacemento.

  Os alumnos que non se presentaron aos exames de algunha materia, pode que a súa nota non aparezca ou que figure como “0”