NOTAS AVALIACIÓN ORDINARIA DE 2º BACHARELATO, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

QUENDA DA TARDE

Luns, 23-V

  • 11:00h → Publicación das notas na nosa páxina.    VER NOTAS
  • 11:30h ~ 13:00h → Revisión de exames. A alumnado que desexe ver un exame o solicitará na sala de profesores (3º andar)
  • Reclamacións: 24 e 25 de maio en horario de secretaría.

QUENDA DA MAÑÁ

Luns, 23-V

  • 18:30h → Publicación das notas na nosa páxina. VER NOTAS
  • 19:00h ~ 20:30hRevisión de examesA alumnado que desexe ver un exame o solicitará na sala de profesores (3º andar)
  • Reclamacións: 24 e 25 de maio en horario de secretaría.

O Xefe de Estudos                                                                           Pontevedra,  10-V-16