Modificacións nos horarios

Nos horarios de 1º e 2º ESA presencial da mañá, e nos de 1º e 2º de Bacharelato da mañá, tivemos que facer algúns pequenos cambios que só afectan as alulas nas que teñen lugar as clases. Os alumnos deses cursos, comprobade as modificacións.