LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS LIBRES 2013

As persoas matriculadas realizarán as probas nos seguintes centros según a 1ª letra do seu 1º apelido.


*Apelidos da letra A ata a letra F

      (REALIZAN OS EXAMES NA EPA Río Lérez)
                                   Presentación: día 31 de maio ás 08:30 horas

*Apelidos da letra G ata a letra O

          (REALIZAN OS EXAMES NO IES Sánchez Cantón)
                               Presentación: día 31 de maio ás 08:30 horas


 *Apelidos da letra P ata a letra Z
               

(REALIZAN OS EXAMES NO IES FREI MARTIN SARMIENTO)                                                    Presentación: día 31 de maio ás 08:30 horas