Listaxe de alumnos que pasan ao IES San Clemente

En aplicación do artigo 22. e) da circular 5/2012, onde dí:

“Igualmente, a matrícula do alumnado que non se presente á primeira avaliación de ningunha das materias das que estea matriculado trasladarase ao bacharelato con titorías telemáticas”

Todos os alumn@s que se relacionan a continuación atópanse nesta situación, polo que procederemos ao traslado da súa matrícula ao IES San Clemente.

 
1º BACHARELATO
Aneiros Cabalar, Álvaro
Castaño Lago, Alejandro
Castro Fernández, José María
Delgado Aller, Sergio
Estévez Míguens, Rebeca
Fariña Gómez, Miguel Ángel
Filgueira Cons, Simón
González Castro, Carlota
González Martínez, Nerea
González Torres, Rubén
Landín García, Hugo
Laseiras Casal, Irene
Limeres Costas, Alberto
Ogando Muñíz, Andrés
Pazos Osorio, Gerardo
Pazos Sabarís, Antonio Agustín
Portela González, Santiago
Rivas Sanjuan, Jesús
Rodríguez Castellanos, Francisco
Saíz Iniesta, Andrés
Soliño Barros, Marcos
 
2º BACHARELATO
 Aboy Rodríguez, Manuel
Arca Núñez, Sara
Barreiro Rodríguez, Diego
Cores Cacabelos, Vanesa
Chapela Nogueira, María
Fungueiro Estévez, María José
Garay Chantrero, Nicolás
Gómez Tomé, Alexis
Lago Vigil, Patricia
Liriano Cuesta, Darlenys
Manso Acuña, Ainoa
Novegil Iglesias, Luís Miguel
Ogando Pérez, Adrián
Pazos Rodríguez, Adrián
Pinzón Grimaldos, Yesenia
Prada Lareo, Gabriel
Sánchez Cimadevila, José
Varela Roma, Ero Manuel
Ventura Iglesias, Sandra