INICIO DE CURSO ESA SEMIPRESENCIAL E ENSINANZAS NON REGRADAS

As clases comezarán o luns 25.

Os horarios para este curso estarán publicados na nosa páxina e nos taboeiros do centro dende o venres 22 de setembro.

Aclaración para os alumnos de semipresencial (distancia):

No horario vades ver algunhas clases que comezan coa expresion TT. Son as que chamamos “titorías telefónicas” e nelas non hai clase. Serven para contactar co profesor para resolver dúbidas.

 

Xefatura de estudos                                                                                                 12/09/2017