INICIO DAS CLASES DO 2º CUADRIMESTRE: Horarios

 Os alumnos de  ESA presencial terán a presentación do inicio do 2º cuadrimestre o VENRES 15 DE FEBREIRO co seguinte horario:
  • 2º e    ESA PRESENCIAL MAÑÁ: 10:45 HORAS.
  • 2º e   ESA PRESENCIAL TARDE: 17:30 HORAS.
Os cursos de ESA SEMIPRESENCIAL, ENSINANZAS NON REGRADAS e CURSO PREPARACIÓN ACCESO CICLO GRAO MEDIO non terán presentación, e as súas clases comenzarán o día 18 de febreiro co seu novo horario.