IMPORTANTE: PROBA DE NIVEL ENSINANZA NON REGRADA INFORMÁTICA (INICIACIÓN E PERFECCIONAMENTO)

Todos os alumnos e alumnas que estean matriculados nestas ensinanzas deberán facer unha proba de nivel previa ao comezo do curso, que terá lugar o día 24 de setembro en quenda de mañá ou tarde (pódese acudir indistintamente a proba de mañá ou tarde), no seguinte horario:

 MARTES 24    MAÑÁ: 10:45-12:15 h

MARTES 24    TARDE: 18:15-19:45 h

 A finais da semana, publicaremos na web e no taboleiro do centro aos alumnos/as clasificados nos diferentes niveis e grupos.

Xefatura de Estudos                                                                             20/09/2019