IMPORTANTE: MODIFICACIÓN NO CALENDARIO DE EXAMES DE 2º BACHARELATO TARDE

Logo de ter detectado un erro cambia o horario para o exame de Historia da Arte que pasa para o martes ás 20:30 na aula 15.

O resto segue igual.

 

Xefatura de Estudos                                                        19/XI/2019