IMPORTANTE: CALENDARIO EXAMES PENDENTES 1º DE BACHARELATO

Para aqueles alumnos que se anotaron para a realización de ditos exames o calendario dos mesmos vai ser:

 

Calendario exames pendentes de 1º bacharelato

Xefatura de estudos                                                                                                                    13-IV-2018