EXAMES SETEMBRO ESA SEMIPRESENCIAL (DISTANCIA), NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Setembro-15)

Mércores,  2-IX-15

  16:00h ~ 18:30h (CT/SOC)

  • Módulos I e III: Aula 13 ( 3º ANDAR)

  • Módulos II e IV: Salón de actos (1º ANDAR)

 19:00h ~ 21:00h (COM)

  • Módulos I e III: Aula 13 ( 3º ANDAR)

  • Módulos II e IV: Salón de actos (1º ANDAR)

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o luns 7 ás 13:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: Luns 7 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 7 e 8 de setembro

O Xefe de Estudos                                                                                 Pontevedra, 29 -VI-15