EXAMES SETEMBRO ESA PRESENCIAL, NOTAS, REVISIÓNS E RECLAMACIÓNS

Os exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

 

EXAMES SETEMBRO

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o Mércores 6 ás 13:00 horas.

BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 13:00 do Mércores 6.

REVISIÓN DE EXAMES: Mércores 6 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 6 e 7 de setembro até as 14:00 horas.

 

O Xefe de estudos                                                                                        Pontevedra, 29-VI-17