EXAMES SETEMBRO ESA PRESENCIAL, NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SETEMBRO-2015)

exames2ºpresencial

 exames4ºpresencialOs exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

 

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o luns 7 ás 13:00 horas.

BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 12:30 do luns 7.

REVISIÓN DE EXAMES: Luns 7 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 7 e 8 de setembro.

O Xefe de Estudos                                              Pontevedra, 29-VI-15

 

 

O Xefe de Estudos

Pontevedra, 29-VI-15