EXAMES SETEMBRO ESA PRESENCIAL, NOTAS, BOLETÍNS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS

EXAMES PRESENCIAL

Os exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o MARTES 6 ás 13:00 horas.

BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 13:00 do MARTES 6.

REVISIÓN DE EXAMES: MARTES 6 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 6 e 7 de setembro.

 

O Xefe de estudos                                                 Pontevedra, 29-VI-16