EXAMES SETEMBRO ESA DISTANCIA, NOTAS, REVISIÓNS E RECLAMACIÓNS

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 2017

VENRES,  1-IX-17  PARA TODOS OS CURSOS

LUGAR: Salón de actos (1º ANDAR)

  •   16:00h ~ 18:30h (CT/SOC)
  •  19:00h ~ 21:00h (COM)

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o mércores 6 ás 13:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: Mércores 6 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 6 e 7 de setembro até as 14:00 horas.

 

O Xefe de Estudos

Pontevedra, 29 -VI-17