EXAMES SETEMBRO ESA DISTANCIA, NOTAS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS

EXAMES  DISTANCIA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

(Setembro-16)

VENRES,  2-IX-16

Salón de actos (1º ANDAR)

  •  16:00h ~ 18:30h (CT/SOC)

  •  19:00h ~ 21:00h (COM)

 

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o MARTES 6 ás 13:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: MARTES 6 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 6 e 7 de setembro

 

O Xefe de Estudos                                        Pontevedra, 29 -VI-16