EXAMES SETEMBRO BACHARELATO

 

Os alumnos con Relixión suspensa terán que contactar directamente co profesor.

Os exames DE 1º realizaranse na aula 12 agás nos casos indicados.

Os alumnos de 2º con pendentes de 1º farán os exames de 1º tamén neste horario excepto no caso de coincidencias con materias de 2º.

Os alumnos con coincidencias terán que anotarse para facer o exame de 1º  antes do 31  de xullo.

 

Os alumnos con Relixión suspensa terán que contactar directamente co profesor.

Os exames realizaranse na aula 15 agás nos casos indicados.

Os alumnos de 2º con pendentes de 1º que teñan  coincidencias dos exames de 2º cos de 1º, farán sempre neste horario o exame de 2º e terán que anotarse para facer o exame de 1º  antes do 31  de xullo.

 

 

O Xefe de Estudos                                                                 Pontevedra, 29-VI-20