EXAMES SETEMBRO 1º BACHARELATO, NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  SETEMBRO-2015

 EXAMES 1º DE BACHARELATO

1º bacharelato

 Os exames realizaranse na aula 12 agás nos casos indicados. 

 IMPORTANTE:

Os exames de setembro son nunha única quenda e polo tanto só temos unha sesión asignada tanto para os alumnos da mañá coma para os da tarde.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o venres 4 ás 10:30 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: Venres 4 de 11:00 a 12:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días  4 e 7 de setembro.

O Xefe de Estudos

Pontevedra, 29-VI-15