EXAMES PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO

Faremos os exames nas dúas quendas e co calendario seguinte:

Calendarios exames pendentes de 1º Bach.

O alumnado que desexe realizar dito exame ten a obriga de poñerse en contacto co profesor correspondente mediante correo electrónico antes do 22 de maio (Independentemente de que notificara ó centro por correo electrónico para anotarse para os exames)

Cada profesor informará ó alumnado da metodoloxía para realizar o exame da súa materia.

 

Xefatura de estudos                                                   Pontevedra, 18-V-2020