EXAMES FINAIS 2º BACHARELATO

As aulas e os horarios dos exames son os memos que para a 3ª avaliación.

Tedes que falar co profesorado para saber si tedes que facer o exame e os contidos do mesmo.

Calendario exames finais

Xefatura de Estudos                                                                                     25/V/2022