EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE

MARTES 17 DE MARZO

LUGAR: SALÓN DE ACTOS 

  • 16:00 –18:30: C-T e SOC

  • 19:00 – 21:00: COM

As notas estarán dispoñibles na nosa web o xoves 19 dende ás 18:30 horas.

O alumnado que desexe ver o seu exame terá que anotarse na conserxería do centro entre o 23 e o 24.

O mércores 25  serán as revisións dos exames, para o que o xefe de estudos notificará a cada alumno lugar e hora.

As reclamacións poderán presentarse na secretaría do centro os días 26 e 27 no horario da mesma.

Xefatura de estudos                                                                   Pontevedra, 23-II-2015