EXAMES EXTRAORDINARIA ESA PRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE

Os exames terán lugar nas datas que mostra a imaxe:

 

Como podedes comprobar, van ser na aula e no día que tedes a clase de recuperación de cada ámbito.

É obrigatorio asistir a distas clases e o exame.

Para os ámbitos que se suspendan teredes que esperar a setembro para renovar a matrícula, xa para o curso 18-19.

Xefatura de estudos                                                                                        19/II/2018