Exames ESA semipresencial (Distancia) 1º bimestre

A distribución de aulas para os exames será:

 

Vemos as aulas para os exames do primeiro bimestre

 

Xefatura de estudos                                                                                     20/X/2017