EXAMES ESA DISTANCIA 1º BIMESTRE DO 2º CUADRIMESTRE

Como se indica no calendario os exames son o 19 e 20 de abril.

 

Xefatura de estudos                                                       23/III/2017