EXAMES DE SETEMBRO BACHARELATO

         

         CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                 (SETEMBRO-2014)
EXAMES 1º DE BACHARELATO
LUNS, 1
MARTES, 2
MÉRCORES, 3
10:00h~11:30h
LC
FILOS. E CIDAD.
COINCIDENCIAS
11:30h~13:00h
ECONOMÍA
ING.
FR.
Aula 9
COINCIDENCIAS
13:00h~14:30h
DT
Aula 10
LG
16:00h~17:30h
BIOL. E XEOL.
EF
17:30h~19:00h
MAT. APLIC./MAT.
GR
Aula 10
CMC
19:00h~20:30h
Hª DO M. Cº
LATÍN 
Aula 16
FQ
20:30h~22:00h
MÚSICA
Aula 16
TIC
Aula Informática
Os exames realizaranse na aula 12agás nos casos indicados. EXAMES 2º DE BACHARELATO
LUNS, 1
MARTES, 2
MÉRCORES, 3
10:00h~11:30h
Hª de ESPAÑA
COINCIDENCIAS
11:30h~13:00h
LC
ECO. da EMP.
DT
Aula 10
COINCIDENCIAS
13:00h~14:30h
LG
Hª da ARTE
XEOL.
Aula 16
16:00h~17:30h
Hª da FILOS.
GREGO
Aula 10
BIOL.
17:30h~19:00h
ING.
FR.
Aula 16
LATÍN 
QUIM.
Aula 10
19:00h~20:30h
Xª Hª  GAL.
LGSXX
Aula 16
LIT. UNIV.
Aula 10
CTA
2ªLFr
Aula 9
20:30h~22:00h
XEOGR.
FIS.
Aula 16
MAT. APLIC./MAT.
     
      Os exames realizaranse na aula 15 agás nos casos indicados 

NON HAI EXAMES POR QUENDAS.  TODO O ALUMNADO DUNHA MATERIA, TANTO DE MAÑÁ COMO DE TARDE, FARÁ O EXAME NA HORA INDICADA.


COINCIDENCIAS

Os alumnos que teñan coincidencias farán o exame de 2º no horario indicado e teñen a obriga de anotarse na conserxería    o luns 1 para realizar o/os exames de primeiro o mércores no horario indicado. (Todo o alumnado terá que estar as 10:00 para a realización dos mesmos)


    O Xefe de Estudos
                                                                             Pontevedra, 25-VI-14