EXAMES DE RECUPERACIÓN XEOGRAFÍA E XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA

ALUMNOS DE XEOGFRAFÍA (2 CURSO DE BACHARELATO)

O exame de recuperación da segunda avaliación será o xoves, día 10 de abril, ás 17 horas na aula que se indicará con anticipación suficiente. A duración do exame será, como máximo, de hora e cuarto.

ALUMNOS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA (2 CURSO DE BACHARELATO)

O exame de recuperación da segunda avaliación será o xoves, día 10 de abril, no caso dos alumnos do turno de tarde ás 18,15 horas na aula 6; os alumnos do turno de mañá son convocados o exame para o día 11 de abril, venres, ás 13,45 horas, na aula 16.