EXAMES DE DISTANCIA 1º BIMESTRE

Os exames son o martes 15 e o mércores 16 de novembro co seguinte horario e aulas:

 

Reaparto aulas para exames

Reaparto aulas para exames

Xefatura de estudos                                                                                    19/X/2016