EXAMES 3ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO

CALENDARIO DE EXAMES QUENDA DA MAÑÁ

exames maña

 

CALENDARIO DE EXAMES QUENDA DA  TARDE

exames tarde

 

O Xefe de Estudos                                                                                                                      Pontevedra, 22-IV-2015