EXAMES 2º BACHARELATO 3ª AVALIACIÓN E FINAL

Como podedes observar no calendario de bacharelato os exames da 3ª avaliación e da final son un pouco complexos, tendo en conta que deixamos dúas xornadas entre os exames da 3ª e os da final e que temos tamén o día 17 que, como sabedes, é festivo.

Os exames da final están pensados para aqueles alumnos que suspenderan algunha das avaliacións ou que perderan o dereito de asistencia a clase e de avaliación continua.

Calendario exames de 2º Bacharelato da quenda da mañá

Exames de 2º Bacharelato Mañá

Exames de 2º Bacharelato Mañá

Calendario exames de 2º Bacharelato da quenda da tarde

Exames 2º Bach. Tarde

Exames 2º Bach. Tarde

Xefatura de estudos                                                              16/IV/2018