EXAMES 1º BIMESTRE DA ESA SEMIPRESENCIAL

Serán os días 12 e 13 de novembro co reparto que vedes na imaxe:

Reparto exames 1º Bimestre ESA Semipresencial

Xefatura de Estudos                                                                                        03/X/2019