EXAMES 1ª AVALIACIÓN 2º DE BACHARELATO

O reparto é o seguinte:

 

Exames da mañá

Exames da tarde

 

 

O Xefe de Estudos                                                                                 20/X/17